Interesat de serviciile noastre?
Fă o cerere de ofertă și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

 • Licenţă de transport feroviar pentru efectuarea transportului feroviar de marfă.
 • Certificatul de siguranţă pentru operarea pe circa 90% din secţiile de cale ferată din România.
 • Autorizație de siguranță Parte A și Parte B pentru efectuarea gestiunii de infrastructură feroviară neinteroperabilă.
 • Certificat nr. 2010082002884 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015 pentru transporturi de marfă pe calea ferată, întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată și repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de marfă.
 • Certificat nr. 2010482002885 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 pentru transporturi de marfă pe calea ferată, întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată și repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de marfă.
 • Certificat nr. 2011682002886 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 18001:2007 pentru transporturi de marfă pe calea ferată, întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată și repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de marfă.
 • Certificat seria SMC nr. 188 emis de AFER (Autoritatea Feroviară Română) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015, pentru domeniile: transporturi de marfă pe calea ferată – din cod H 4920; activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară) - din cod H 5221; întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212
 • Certificat seria SMM nr. 048 emis de AFER privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al mediului conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2015 pentru domeniile: transporturi de marfă pe calea ferată - din cod H 4920; activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară) - din cod H 5221; întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212.
 • Certificat seria SSO nr. 024 emis de AFER privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform cerinţelor standardului OHSAS 18001:2008 pentru domeniile: transporturi de marfă pe calea ferată – din cod H 4920; activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară) - din cod H 5221; întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212.
 • Certificat de entitate responsabilă cu întreținerea vagoanelor de marfă.
 • Certificat de entitate responsabilă cu întreținerea locomotivelor.
 • Autorizaţie de furnizor feroviar pentru întreţinere curentă şi reparaţii de linii de cale ferată în execuţie manuală.
 • Autorizaţie de mediu nr. 1/22.01.2014 revizuită la data de 09.04.2015 (prima autorizaţie de acest tip obţinută în România)
 • Decizia nr. 14/01.03.2019 privind viza pentru anul 2019 pentru Autorizația de mediu nr. 1/22.01.2014 revizuită la data de 02.08.2018